Overenskomst

En overenskomst er en aftale mellem lønmodtagerorganisationen og arbejdsgiverorganisationen. Det er som regel fagforbundene, der sidder og forhandler på lønmodtagernes vegne. Aftalerne bliver ofte indgået lokalt mellem arbejdergiversiden(Virksomhederne) og de lokale afdelinger(fagforeningerne). Den korrekte betegnelse er kollektiv overenskomst, fordi overenskomst betyder, noget to eller flere partnere er overens om. Derimod er den kollektive overenskomst er en gruppe af arbejdstagere, som typisk vil være organiseret i en fagforening, der indgår en aftale,  som også vil være gældende for ansatte udenfor samme faggruppe. En overenskomst indeholder først og fremmest regler for arbejdsvilkår og lønforhold for de ansatte i den pågældende virksomhed. Derudover vil overenskomsten blive suppleret med forhold omkring eksempelvis ferie, dagpenge, barsel og arbejdsmiljøet.

Hvad er en overenskomst?

En overenskomst er blot en aftale mellem arbejdsgiverparten og arbejdstagerparten.

Hvad kan en overenskomst indeholde?

En overenskomst kan blandt andet indeholde følgende:

  • En mindsteløn, der betyder, hvad den laveste grænse lønnen skal være i timen for medarbejderne.
  • Hvor mange timer, der skal arbejdes om ugen.
  • Aftaler for betaling af overarbejde, løn i helligdage, weekenddage, samt nat- og dag-arbejde.
  • Opsigelsesvarsel ved fyring eller opsigelse.
  • Bidrag til efteruddannelse.
  • Tillæg til sygedagpenge.

Der er ikke som sådan krav til indholdet i en aftalen, men den skal vedrør arbejdsretlige forhold.

Post Navigation

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *