Fagforening

En fagforening af en sammenslutning/organisation af lønmodtagere indenfor et eller flere fag eller erhverv. Fagforeningen er dannet med det formål at varetage fagforeningens medlemmer interesser. Her vil der varetages interesser indenfor lønforhold og arbejdsforhold. Disse vil forhold aftales gennem overenskomster med arbejdsgiveren. Dette sker enten med den enkelte virksomhed eller en arbejdsgiverforening. Derfor er det vigtigt, at være del af en fagforening. Derved sikrer du, at dine lønforhold og arbejdsforhold er på et ordentligt niveau. Du kan finde din fagforening under her!

 • Frie Funktionærer
 • Høj medlemstilfredshed
 • 24 timers fokus på dig!
 • Nummer 1 på Trustpilot
 • A-kasse: 448 kr./måned
 • Fagforening: 165 kr./måned
 • Krifa
 • Kristelig A-kasse
 • 195.000 kunder
 • Dagpenge og efterløn
 • A-kasse: 460 kr./måned
 • Fagforening: Fra 39 kr./måned
 • ASE A-kasse
 • Rådgivning til ledige
 • Også til dig under uddannelse!
 • Til løndmodtagere og selvstændige
 • A-kasse: 512 kr./måned
 • Fagforening: 36-57 kr./måned
 • CA A-kasse
 • Højtuddannede i erhvervslivet
 • Mentorordning, Netværk, rådgivning, advokathjælp
 • Efterløn
 • A-kasse: 464 kr./måned
 • Gratis studiemedlem
 • Det Faglige Hus
 • Gratis fagforening i 3 måneder
 • Vind en IpadAir 2
 • Forsikring
 • A-kasse og fagforening: 531 kr./måned
 • Lønsikring
 • MA A-kasse
 • Gratis studiemedlemskab
 • For højtuddannede
 • Fokus på dine kompetencer
 • A-kasse
 • Job-match
 • Business Danmark
 • Salg, marketing og rådgivning
 • Juridisk rådgivning, coaching, udvikling
 • Sparringspartner
 • A-kasse og fagforening: 602 kr./måned
 • Lønmodtagere og selvstændige

Hvad er en fagforening?

Fagforeningernes opgaver kan opdeles i fire områder:

 1. At repræsenterer fagforeningens medlemmer ved indgåelse og fornyelse af kollektive overenskomster med arbejdsgiverparten.
 2. At yde individuel bistand og rådgivning til fagforeningen medlemmer særligt i forbindelse med sikring af rettigheder i henhold til de aftale overenskomster og lovgivning.
 3. At varetage medlemmernes interesser i forhold til uddannelse.
 4. At udøve politisk indflydelse overfor den siddende regering, Folketinget og offentlighede i almindelighed for at fremme lovgivning og forvaltning, der tilgodeser lønmodtagerne.

Hvem betaler for fagforeningerne?

Det er medlemmerne af fagforeningen, der betaler for at fagforeningen eksisterer igennem medlemskontingentet. Hvad et kontingent koster, varierer fra fagforening til fagforening. Dette kan kontingent kan koste lige fra 35 kroner til flere hundrede kroner. Der er fradagsret på kontingentet, da det ifølge lovgivningen anses som at være en nødvendig udgift for at have et arbejde.

Fagforening billig

Det kan være svært at finde en billig fagforening. Ikke fordi nogle fagforeninger ikke er billigere end andre, men simpelthen fordi der er forskel på fagforeninger og disse oftest begår sig indenfor enkelte fag og erhverv. Derfor kan det være svært at tage en anden fagforening, end den, der netop er henvendt til dig, dit fag eller erhverv.

Fagforening Wiki

Fagforeningen er lavet for at varetage medlemmernes interesser overfor arbejdsgiveren. Der kæmpes blandt andet for en bedre løn, mere ferie og bedre uddannelse. Fagforeningen står oftest klar med juridisk bistand, hvis der skulle være problemer med arbejdsgiveren.

Fagforbund

Fagforbund er ikke helt det samme som en fagforening. Det vil sige, at et fagforbund er en organisation, som har til formål at sikre de bedste mulige arbejdsforhold og lønforhold for fagforbundets medlemmer. Oftest består fagforbundet af sine egne afdelinger, der bliver udgjort af de organisationer, der bliver kaldt for fagforeninger. I daglig tale bliver disse definitioner ikke altid brugt.

Historisk set blev fagforbundene skabt i forbindelse med at industrialiseringen begyndte i Vesteuropa i det 19. århundrede. Herfra gik samfundet til at være et landbrugssamfund til at et moderne kapitalistisk samfund, hvor produktionen gik fra at være håndværkerbaseret til industrielt produktion af varer.  Der skete radikale ting på arbejdsmarkedet. Arbejderne skiftede oftere arbejde. Dette betød, at ansættelses- og lønforhold var nødt til at sikres. Dette blev sikret igennem overenskomster med regler om arbejdsmiljø, opsigelsesvarsler og mindsteløn. I dag er det blot 200.000 lønmodtager i Danmark, som ikke er indbefattet af en overenskomst aftalt mellem fagforeningerne og arbejdsgiverne.

Fagforening studerende

Der findes ikke som sådan en fagforening til studerende set i al almindelighed. Men stort set samtlige fagforeninger står klar til at fange dig som potentiel ny medlem. Derfor handler det om, at du finder den fagforening, som begår sig indenfor din branche, erhverv eller fag. Det kan du rimeligt nemt og hurtigt gennemskue. Oftest er der gode tilbud til studerende. Oftest er det billigere for den studerende at være medlem af fagforeningen, og fagforeningen har oftest en del tilbud til det enkelte medlem. Dette kunne for eksempel være kurser, der blev tilbudt til det studerende medlem.

Fagforeningen historisk set

Oprindeligt var fagforeningen en lokal fagforening, som bestod af faglærte arbejdere. De første fagforeninger i Danmark blev først etableret i 1870’erne og 1880’erne. Senere udviklede fagforeningen sig til at samles på landsplan i såkaldte fagforbund. Begrebet fagforeningen blev udvidet i takt med, at ikke-faglærte fagforeninger blev dannet og fagforeninger for funktionærer efter 1900. Som fagforeningen referer til igennem ordet ”fag”, så var det et eller flere erhverv, der var organiseret i samme fagforeningen.

Formelt set er fagforbundet den landsdækkene forening, hvorimod fagforeningen er forbundets afdeling i en givet region, by, bydel eller større byer.

Fagforeningerne er samlet i fire hovedorganisationer. Disse hedder LO, FTF, Akademikerne og Lederne. Her der opdelt efter uddannelseshierarki. Det vil sige, at personer, som har en lang videregående uddannelse i AC, personer med en mellemlang videregående uddannelse samles i FTF og personer med korte videregående uddannelse og faglig uddannelse samles i LO.

De 10 største fagforbund i Danmark

 1. 3F med omkring 264.000 medlemmer.
 2. HK med omkring 200.000 medlemmer.
 3. FOA (Fag og arbejde) med omkring 166.000 medlemmer.
 4. Kristelig fagforening med omkring 113.000 medlemmer.
 5. Ledernes Hovedorganisation med omkring 97.000 medlemmer.
 6. Dansk Metal med omkring 83.000 medlemmer.
 7. Danmarks lærerforening med omkring 61.000 medlemmer.
 8. Ingeniørforeningen i Danmark med omkring 54.000 medlemmer.
 9. Dansk Sygeplejeråd med omkring 54.000 medlemmer.
 10. BUPL med omkring 52.000 medlemmer.

*Tal fra 2014

Om Akasseogfagforening.dk

Akasseogfagforening.dk prøver at give information vedrørende fagforeninger. Derudover er visionen at hjælpe dig med at finde den rigtige fagforening. Der findes mange forskellige fagforeninger og det kan være svært og uoverskueligt at finde den rigtige. Det vil Akasseogfagforening.dk prøve at hjælpe dig med. Det er vigtigt at være medlem af en fagforening. Fagforeninger har en stor tradition i Danmark historisk set og har bidraget til de arbejdsforhold, som danskerne nyder godt af i dag. Hvis du vil skabe fremtiden for dig og din arbejdsplads, bør du melde dig ind i fagforening. Derved kan du opnå indflydelse og få mere magt over din egen situation og arbejdsmæssige forhold.