Arbejdsløshedsforsikring

En arbejdsløshedsforsikring, er en forsikring som en anden forsikring, men som administreres og styres af a-kasser, der er anerkendt af staten. Arbejdsløshedsforsikringen kommer i form af arbejdsløshedsdagpenge, der bliver udbetalt af a-kassen til a-kassens medlemmer (til dem, der er arbejdsløse). Formålet med forsikringen er at dække noget af det tab, der er i form af indkomst, når man bliver arbejdsløs. Omkring 75 procent af danskerne på arbejdsstyrken i Danmark af omfattet af en arbejdsløshedsforsikring, hvoraf de fleste er lønmodtagere. Flere og flere selvstændige er dog blevet arbejdsløshedsforsikret. Du kan finde en arbejdsløshedsforsikring under her, eller læse mere om arbejdsløshedsforsikringen længere nede.

 • ASE A-kasse og fagforening
 • Rådgivning til ledige
 • Til løndmodtagere og selvstændige
 • A-kasse: 512 kr./måned
 • Fagforening: 36-57 kr./måned
 • Frie Funktionærer
 • Høj medlemstilfredshed
 • 24 timers fokus på dig!
 • Nummer 1 på Trustpilot
 • A-kasse: 448 kr./måned
 • Fagforening: 165 kr./måned
 • Krifa
 • Kristelig A-kasse
 • 195.000 kunder
 • Dagpenge og efterløn
 • A-kasse: 460 kr./måned
 • Fagforening: Fra 39 kr./måned
 • CA A-kasse
 • Højtuddannede i erhvervslivet
 • Mentorordning, Netværk, rådgivning, advokathjælp
 • Efterløn
 • A-kasse: 464 kr./måned
 • Gratis studiemedlem
 • Det Faglige Hus
 • Gratis fagforening i 3 måneder
 • Vind en IpadAir 2
 • Forsikring
 • A-kasse og fagforening: 531 kr./måned
 • Lønsikring
 • MA A-kasse
 • Gratis studiemedlemskab
 • For højtuddannede
 • Fokus på dine kompetencer
 • A-kasse
 • Job-match
 • Business Danmark
 • Salg, marketing og rådgivning
 • Juridisk rådgivning, coaching, udvikling
 • Sparringspartner
 • A-kasse og fagforening: 602 kr./måned
 • Lønmodtagere og selvstændige
 • 3F - Faglig Fælles Forbund
 • 24 timers telefonservice
 • Mulighed for efterløn
 • Mulighed for lønforsikring
 • A-kasse og fagforening: 488 kr./måned
 • Lokal a-kasse
 • Lederne
 • For ledere og kommende leder
 • Medlemstilfredshed på 91%
 • Hjælp, rådgivning og sparring
 • A-kasse: 440,33 kr./måned
 • Selvstændige
 • FTF
 • Tværfaglig
 • Kundetilfredshed på 71%
 • Gratis job- og karriererådgivning
 • A-kasse: 435 kr./måned
 • Gratis for studerende
 • Min A-kasse
 • Kåret til Danmarks bedste i 3 år
 • Hjælp og rådgivning
 • Gratis job- og karriererådgivning
 • A-kasse: 450 kr./måned
 • Lønmodtagere

Arbejdsløshedsdagpenge i arbejdsløshedsforsikringen

A-kassemedlemmets ret til at få dagpenge vil være afhængig af, om medlemmet opfylder en række af krav. Dette handler blandt andet om varigheden af medlemskabet af a-kasse, den tidligere, forudgående arbejdsperiode og om medlemmet er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Dagpengene kan høj udgøre 90 procent af den tidligere løn, der bliver beregnet ud fra de sidste 3 lønsedler hos den tidligere arbejdsgiver. Dagpengesatsens ændrer sig ofte, så derfor skal du selv ind og tjekke den. I praksis udgør arbejdsløshedsdagpengene generelt set omkring 65 procent af den tidligere løn. I dag er den maksimale dagpengeperiode 2 år.

Den danske arbejdsløshedsforsikringsmodel stammer fra Belgien, hvor arbejdsløshedsforsikringen er frivilligt og organiseret på faglig basis. Dette er modsat mange andre lande, hvor denne bliver varetaget – og i øvrigt er obligatorisk – af staten.  I 1800-tallet var arbejdsløshedsforsikringen varetaget af private hjælpekasser, som var organiseret af fagforbundene for faglærte arbejdere.

Arbejdsløshedsforsikringen år 1907

En ny lov kom dog i spil i år 1907, hvor Danmark indførte såkaldt statsanerkendelse af kasserne. Det betød, at staten overtog den finansielle risiko i de situationer, hvor kasserne var ved at være tomme.

Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsløshedsforsikringsloven

Arbejdsløshedsforsikringsloven er bekendtgjort her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173166. Den består af 18 kapitler. Her kommer et kort resume over, hvad de enkelte kapitaler indeholder:

Kapitel 7: Kapitel 7 indeholder definitionen af en a-kasse og bestemmer, hvilke opgaver som a-kassen skal varetage. Derudover står der, hvilke kriterier, der skal være, før at en a-kasse skal kunne anerkendes.

Kapitel 8: Kapitel 8 handler om medlemskabet af arbejdsløshedskasserne. Eksempelvis står der om retten til at optage, hvor du skal være minimum 18 år gammel og 2 år under folkepensionsalderen.

Kapitel 9: Kapitel 9 handler om udregningen af dagpengene.

Kapitel 10: Kapitel 10 handler om retten til dagpenge. Der står eksempelvis, at du retten til dagpenge bliver opnået efter et år medlemskab af en arbejdsløshedsforsikring. Der gælder dog visse betingelser for færdiguddannede.

Kapitel 11: Handler om særlige regler for deltidsforsikrede.

Kapitel 12: Handler om økonomien som eksempelvis indbetaling af medlemsbidrag. Arbejdsløshedskassen betaler staten for hvert medlem, undtaget nogle medlemmer, der er undtaget under visse regler.

Kapitel 13: Kapitel 13 handler om sanktioner og tilbagebetaling. Eksempelvis hvis et medlem har fået udbetalt arbejdsløshedsdagpenge under forkerte givet informationer, skal medlemmet betale pengene tilbage.

Kapitel 14: Kapitel 14 handler om statens tilsynsførelse af arbejdsløshedskasserne og administration af forsikringssystemet. Det er direktøren for Styrens for Arbejdsmarked og Rekruttering, der fører tilsyn over arbejdsløshedskasserne.

Kapitel 15: Kapitel 15 handler om andre bestemmelser.

Kapitel 16: Handler om klagegangen. Hvis der eksempelvis klages over arbejdsløshedskassernes afgørelser kan sagen bliver bragt for direktøren for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Kapitel 17: Handler om straffebestemmelser.

Post Navigation

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *